4 มิถุนายน 2562 ชาวบ้านเกาะสาหร่ายร่วมใจ ปล่อยปูไข่นอกกระดอง เพิ่มปริมาณปูในอนาคต

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/82911

ประธานเครือ ทสม.ตำบลเกาะสาหร่าย กล่าวว่าในช่วงนี้ปูม้าในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย จังหวัดสตูล มีปริมาณลดลง และเพื่อเพิ่มปริมาณปูให้มากขึ้น ทางเครือข่ายทสม.ตำบลเกาะสาหร่าย และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดกิจกรรม “รอมฎอนสุขใจปล่อยปูไข่สู่ทะเล ปีที่ 1” ภายใต้สโลแกน ปูม้ามากคุณค่าร่วมรักษาเพื่ออนาคต ในพื้นที่หมู่ที่ 1 – 6 ของ ตำบลเกาะสาหร่าย เภอ.เมืองสตูล จังหวัดสตูล ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนถึงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล ในพื้นที่ตำบลเกาะสาหร่าย และเป็นการทำบุญในช่วงเดือนรอมฎอน ซึ่งถือเป็นเดือนอันประเสริฐ ของพี่น้องมุสลิม โดยได้รับความร่วมมือที่ดีจากทุกฝ่าย โดยปูที่นำมาปล่อยในโอกาสนี้นั้น ส่วนทางแพปูได้ร่วมบริจาคแม่ปูไข่นอกกระดอง และส่วนหนึ่งได้มาจากชาวบ้านที่ร่วมใจกันนำมาปล่อยในโอกาสนี้